ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์จีน เลทส์ทราเวลเซอร์วิส นำท่านทัวร์จีน เที่ยวจีน ทัวร์เมืองจีน

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์หางโจว | ทัวร์เส้นทางสายไหม |

ทัวร์จีน กวางเจา เทรดแฟร์ บินตรง

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LVW - CAN02_KQCAN_กวางเจาแฟร์ บินตรง 5 วัน_16-20เม.ย..C1200

ทัวร์จีน กวางเจา เทรดแฟร์ บินตรง 5 วัน 4 คืน บิน KQ
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : KENYA AIRWAYS LIMITED(KQ)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กวางเจา
ทัวร์จีน วันที่ 2 : ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th - ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
ทัวร์จีน วันที่ 3 : ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th (ต่อ) – ถนนปักกิ่ง
ทัวร์จีน วันที่ 4 : ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 115th (ต่อ) – ช้อปปิ้งถนนซ่างเซี่ยจิ่ว
ทัวร์จีน วันที่ 5 : ภูเขาดอกบัว – ช้อปปิ้งที่ย่านถนนอิเต๋อลู่ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : lvwk-TG (5ดาว) ฉางซา ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย 6D5N พฤศจิกายน-ปีใหม่ 29,900-30,900 (1)

ทัวร์จีน จางเจี่ยเจี้ย เฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ฉางซา
ทัวร์จีน วันที่ 2 : ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือ – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน - สะพานหงเฉียว
ทัวร์จีน วันที่ 3 : เขาเทียนเหมินซาน – หน้าผาลอยฟ้า – ประตูสวรรค์ – หยก – ศิลปะทรายสีจูนเฟิง – ชิมชา - โชว์อลังการนางพญาจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เม่ยลี่เซียงซี
ทัวร์จีน วันที่ 4 : อุทยานอู่หลิงหยวน– สวนเฮ่อหลง – สะพานหนึ่งในใต้หล้า – ภูเขาฮาเลลูยา (อวตาร) กระเช้า ลิฟท์แก้วไป๋หลง
ทัวร์จีน วันที่ 5 : ภาพเขียน 10ลี้ – บัวหิมะ - หวงหลงต้ง (รวมล่องเรือ)
ทัวร์จีน วันที่ 6 : ฉางซา – เกาะส้ม - หวงซิงลู่ – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน มหัศจรรย์มรดกโลก จางเจี่ยเจี้ย

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LVF กวางเจา-จางเจียเจี้ย5D4N(UL)MAR-APR2014 ไม่มีเฟิ่งหวง

ทัวร์จีน มหัศจรรย์มรดกโลก จางเจี่ยเจี้ย 5 วัน 4 คืน บิน UL
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES(UL)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กวางเจา – ฉางซา
ทัวร์จีน วันที่ 2 : ฉางซา – จางเจียเจี้ย (เดินทางไกล) – ภูเขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – โรงเรียนเขียนภาพวาดทราย-โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว
ทัวร์จีน วันที่ 3 : เทียนจื่อซาน (ขึ้นลิฟท์แก้ว/นั่งกระเช้าลง) -สะพานอันดับหนึ่งใต้ฟ้า – สวนสาธารณะเฮ่อหลง – ภาพวาดสิบลี้ (รวมรถราง) – ลำธารแซ่ทอง
ทัวร์จีน วันที่ 4 : จางเจียเจี้ย - ฉางซา – ศูนย์ผ้าไหม – อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน - รถไฟด่วนความเร็วสูง - กวางเจา
ทัวร์จีน วันที่ 5 : ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง-กวางเจา-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ปักกิ่ง - ฮาร์บิน2557  5 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - ฮาร์บิน2557 5 วัน 4 คืน 5 วัน 4 คืน บิน CA
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
ทัวร์จีน วันที่ 2 : ปักกิ่ง –กำแพงเมืองจีน - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง–ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน มาเก๊า ซัวเถา ( เยี่ยมญาติ 2 วัน ) จูไห่

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LV โปรเยี่ยมญาติ (FD2542-2545) มาเก๊า ซัวเถา (เยี่ยมญาติ 2 วัน) จูไห่ 6 วัน @16,999.-

ทัวร์จีน มาเก๊า ซัวเถา ( เยี่ยมญาติ 2 วัน ) จูไห่ 6 วัน 5 คืน บิน FD
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่
ทัวร์จีน วันที่ 2 : จูไห่ – เฮียงบู่ซัว – ไต่ฮงกง – ซัวเถา
ทัวร์จีน วันที่ 3 : อิสระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัย
ทัวร์จีน วันที่ 4 : อิสระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัย
ทัวร์จีน วันที่ 5 : ซัวเถา – จูไห่ – พระราชวังหยวนหมิง โชว์
ทัวร์จีน วันที่ 6 : จูไห่ – หวีหนี่ – วัดไป๋หลิน – บัวหิมะ – ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย – มาเก๊า – สนามบินดอนเมือง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์จีน มาเก๊า ซัวเถา ( เยี่ยมญาติ 2 วัน ) จูไห่ Download file PDFทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 5 คืน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : lvpub Putuoshan(XW) ภูถ่อซาน เซี่ยงไฮ้ 6 วัน 5 คืน สค.-ตค.16

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้-ผู่ถ่อซาน-หังโจว-อู๋ซี 6 วัน 5 คืน 6 วัน 5 คืน บิน XW
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : NOK SCOOT (XW)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – นานกิง
ทัวร์จีน วันที่ 2 : นานกิง - หังโจว - ล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านใบชา – ช้อปปิ้งถนนโบราณ
ทัวร์จีน วันที่ 3 : หังโจว – ผูถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – วัดไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอิม
ทัวร์จีน วันที่ 4 : ผู่ถ่อซาน - หนิงปอ - เซี่ยงไฮ้ - ร้านผ้าไหม - อุโมงค์เลเซอร์ - หอไข่มุก - ร้านหยก
ทัวร์จีน วันที่ 5 : หาดไหว้ธาน - ถนนนานกิง - บัวหิมะ นวดฝ่าเท้า - เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี
ทัวร์จีน วันที่ 6 : วัดหลิงซาน (รวมรถกอล์ฟ) - นานกิง - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมือง ล่องเรือ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LVSE Special Beijing ปักกิ่ง-กำแพงเมือง 5 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมือง ล่องเรือ 5 วัน 3 คืน บิน CA
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ
ทัวร์จีน วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังต้องห้าม “กู้กง” – หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์จีน วันที่ 3 : ล่องเรือสู่พระราชวังฤดูร้อน – ผ่านชมสนามกีฬาแห่งชาติ – THE PLACE
ทัวร์จีน วันที่ 4 : กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – ถนนหวังฟูจิ่ง - ถนนอาหารตงหัวเหมิน
ทัวร์จีน วันที่ 5 : นั่งสามล้อหูถง – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมือง ล่องเรือ Download file PDFทัวร์จีน กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จูเจียง อาบน้ำแร่

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LVPL กวางเจา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวง-จูเจียง-อาบน้ำแร่ 6D5N ByKQ

ทัวร์จีน กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จูเจียง อาบน้ำแร่ 6 วัน 5 คืน บิน KQ
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : KENYA AIRWAYS LIMITED(KQ)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กวางเจา – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง
ทัวร์จีน วันที่ 2 : ฉางซา – เมืองโบราณเฟิ่งหวง- สะพานหงส์ – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมแสงสีเมืองเฟิ่งหวงยามค่ำคืน
ทัวร์จีน วันที่ 3 : เฟิ่งหวง– จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน - ประตูสวรรค์ –โชว์จิ้งจอกขาว
ทัวร์จีน วันที่ 4 : เทียนจื่อซาน – สวนสาธารณะเฮ่อหลง–ภูเขาฮาเลลูย่า - เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว– ล่องเรือทะเลสาปเป่าเฟิงหู
ทัวร์จีน วันที่ 5 : จางเจียเจี้ย – ฉางซา – แช่น้ำแร่ในโรงแรม Dolton Changsha hotel
ทัวร์จีน วันที่ 6 : ฉางซา - นั่งรถไฟความเร็วสูง – กวางเจา – อนุสาวรีย์ 5 แพะ – บ้านตระกูลเฉิน–ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์จีน กวางเจา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง จูเจียง อาบน้ำแร่ Download file PDFทัวร์จีน กวางเจา-ซัวเถา-แต้จิ๋ว-เซินเจิ้น-จูไห่

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LVPL กวางเจา-ซัวเถา-แต้จิ๋ว-เซินเจิ้น-จูไห่ 6D5N by KQ

ทัวร์จีน กวางเจา-ซัวเถา-แต้จิ๋ว-เซินเจิ้น-จูไห่ 6 วัน 5 คืน บิน KQ
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : KENYA AIRWAYS LIMITED(KQ)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กวางเจา
ทัวร์จีน วันที่ 2 : ซัวเถา – เฮียงบู้ซัว – ไต่ฮงกง
ทัวร์จีน วันที่ 3 : เกาะหม่าสือ – ศาลเจ้าแม่ทับทิม – แต้จิ๋ว – วัดไทย – วัดไคหยวน – เซินเจิ้น
ทัวร์จีน วันที่ 4 : ปิ้งหลอหวู่ – จูไห่ – ร้านผ้าไหม - พระราชหยวนหมิง พร้อมโชว์
ทัวร์จีน วันที่ 5 : จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล(หวีหนี่) – ชมสวนสาธารณะดอกบัวขาว – ร้านยาจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย – กวางเจา – ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง – ผ่านชม CANTON TOWER
ทัวร์จีน วันที่ 6 : จัตุรัสฮวาเฉิง – ถนนคนเดินปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์จีน กวางเจา-ซัวเถา-แต้จิ๋ว-เซินเจิ้น-จูไห่ Download file PDFทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-Beijing

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-Beijing 5 วัน 3 คืน บิน CA
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน อลังการเหอหนาน จีน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LVNH FD เจาะลึกซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน รถไฟความเร็วสูง2ขา

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน อลังการเหอหนาน จีน 6 วัน 5 คืน บิน FD
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน – วัดลามะ
ทัวร์จีน วันที่ 2 : ซีอาน – รถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – ถ้ำประตูมังกรมรดกโลก “หลงเหมินสือคู”(รวมรถไฟฟ้า) – ศาลเจ้ากวนอู
ทัวร์จีน วันที่ 3 : อุทยานหยุนไถซาน – ซิงมี่
ทัวร์จีน วันที่ 4 : วัดเส้าหลิน (รวมรถไฟฟ้า) – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู – ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – ซีอาน
ทัวร์จีน วันที่ 5 : พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารม้าจิ๋นซีฮ่องเต้ – ถนนคนเดินซีต้าเจีย – จัตุรัสหอกลอง – เกี๊ยวซีอาน โชว์ราชวงศ์ถัง
ทัวร์จีน วันที่ 6 : เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองซีอาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน อลังการเหอหนาน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LVWK- FDเจาะลึกซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน รถไฟความเร็วสูง

ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน อลังการเหอหนาน 5 วัน 4 คืน บิน FD
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ – ซีอาน – วัดลามะ
ทัวร์จีน วันที่ 2 : ซีอาน - ลั่วหยาง – รถไฟความเร็วสูง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟู - ลั่วหยาง
ทัวร์จีน วันที่ 3 : ถ้ำประตูมังกรมรดกโลก “หลงเหมินสือคู” – ศาลเจ้ากวนอู - ซันเหมินเสีย
ทัวร์จีน วันที่ 4 : กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ – สุสานจิ๋นซี – ช้อปปิ้งอิสระ – จตุรัสหอระฆัง หอกลอง – โชว์ราชวงศ์ถัง
ทัวร์จีน วันที่ 5 : เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – ซีอาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สะพานมาร์โคโปโร

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LVH (BJS010)โปรแกรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สะพานมาร์โคโปโร

ทัวร์ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สะพานมาร์โคโปโร 5 วัน 3 คืน บิน CA
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์จีน วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์จีน วันที่ 3 : พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านชา –สะพานมาร์โคโปโร - ถนนหวังฟู่จิง – THE PLACE
ทัวร์จีน วันที่ 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) - ร้านบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - อาหารฮ่องเต้ ปักกิ่งไนท์โชว์
ทัวร์จีน วันที่ 5 : ร้านผีซิ่ว - วัดลามะ – ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน เมืองอู่ฮั่น มรดกโลกยอดเขาบู๊ตึ้ง เขื่อนซันเสียต้าป้า

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LVFA FH WHU5D4N(FD) บู๊ตึ๊ง NOV-DEC 2013

ทัวร์จีน เมืองอู่ฮั่น มรดกโลกยอดเขาบู๊ตึ้ง เขื่อนซันเสียต้าป้า 5 วัน 4 คืน บิน FD
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - เมืองอู๋ฮั่น - หอกระเรียนเหลือง - วัดโบราณวัดกุยหยวน
ทัวร์จีน วันที่ 2 : กำแพงเมืองโบราณจิงโจว-พิพิธภัณฑ์จิงโจว-อี๋ชาง-เขื่อนซันเสียต้าป้า-พิพิธภัณฑ์เขื่อนซันเสีย
ทัวร์จีน วันที่ 3 : อี๋ชาง-ภูเขาบู๊ตึ้ง-ยอดเขาบู๊ตึ๊ง-วัดอวี้เซียวกง-ไท่จือปอ-ยอดเทียนจู้(รวมกระเช้า)-วิหารทอง
ทัวร์จีน วันที่ 4 : วังไท่เห่อกง-ตำหนักจวนหวิน-ตำหนักจื่อเซียวกง-ตำหนักหนานเหยียน-อู่ฮั่น-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียงฮั่น
ทัวร์จีน วันที่ 5 : อู๋ฮั่น- สนามบิน-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน เมืองมหานครฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ ซุ่ยหนิง 5 วัน 4 คืน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน เมืองมหานครฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ ซุ่ยหนิง 5 วัน 4 คืน 5 วัน 4 คืน บิน FD
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-เมืองฉงชิ่ง-อู่หลง-ถ้ำฝูหรง (Furong Cave) ถ้ำสวยมหัศจรรย์ของโลก
ทัวร์จีน วันที่ 2 : อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า(รวมรถกอล์ฟขากลับ)-สะพานสวรรค์-น้ำตกหุบผาสวรรค์ ( DI FENG ) ล่องเรือชมแม่น้ำหลินเจียงยามค่ำคืน(ปากแม่น้ำแยงซีเกียง)
ทัวร์จีน วันที่ 3 : ฉ่งชิ่ง-ซุ่ยหนิง-ผ้าไหม-วัดกวางเต๋อ-วัดหลิงฉวน(รวมรถกอล์ฟไป-กลับ)
ทัวร์จีน วันที่ 4 : ต้าจู๋ –(รวมรถกอล์ฟไป-กลับ)-หินแกะสลักต้าจู่-ร้านยาสมุนไพร-ถนนคนเดินเจี้ยฟ่างเปย-ฉงชิ่ง
ทัวร์จีน วันที่ 5 : ฉงชิ่ง-สนามบิน-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์เมืองจีน ฮาร์บิน2559 ปักกิ่ง - ฮาร์บิน 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 3 คืน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LV CA HRB-01 ปักกิ่ง - ฮาร์บิ้น 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 3 คืน (1) จัดใหม่

ทัวร์เมืองจีน ฮาร์บิน2559 ปักกิ่ง - ฮาร์บิน 6วัน พักฮาร์บิ้น 2 คืน ปักกิ่ง 3 คืน 6 วัน 5 คืน บิน CA
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง
ทัวร์จีน วันที่ 2 : ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง–ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
ทัวร์จีน วันที่ 3 : ปักกิ่ง –ฮาร์บิ้น -เกาะพระอาทิตย์ - อนุสาวรีย์ป้องกันน้ำท่วม - ถนนจงหยาง
ทัวร์จีน วันที่ 4 : สวนเสือไซบีเรีย – สกีเอ้อหลงซาน – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง
ทัวร์จีน วันที่ 5 : โบสถ์เซนต์โซเฟีย - สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น – ปักกิ่ง – หอฟ้าเทียนถาน – THE PLACE
ทัวร์จีน วันที่ 6 : กำแพงเมืองจีน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LVH (BJS010)โปรแกรมปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง-สะพานมาร์โคโปโร 5 วัน 3 คืน (CA)

ทัวร์ปักกิ่ง ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 3 คืน บิน CA
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์จีน วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - หอฟ้าเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์จีน วันที่ 3 : พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านชา –สะพานมาร์โคโปโร - ถนนหวังฟู่จิง – THE PLACE
ทัวร์จีน วันที่ 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) - ร้านบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - อาหารฮ่องเต้ ปักกิ่งไนท์โชว์
ทัวร์จีน วันที่ 5 : ร้านผีซิ่ว - วัดลามะ – ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : Lvw-UL-ซุปเปอร์โปรโมชั่น ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-หุ่นขี้ผึ้ง 5 วัน 11-15 Dec'13 17900.-

ทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 5 วัน 1 คืน บิน UL
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 5 วัน 1 คืน สายการบิน : SRILANKAN AIRLINES(UL)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : วันแรก สุวรรณภูมิ – ปักกิ่ง – ผ่านชมสนามกีฬารังนก และสระว่ายน้ำ – หวังฝูจิ่ง
ทัวร์จีน วันที่ 2 : วันที่สอง พระราชวังกู้กง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – นั่ง 3 ล้อชมเมืองโบราณหูถ้ง
ทัวร์จีน วันที่ 3 : วันที่สาม กำแพงเมืองจีน – พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – การแสดงโชว์หน้ากากทองคำ
ทัวร์จีน วันที่ 4 : วันที่สี่ พระราชวังฤดูร้อน – วัดลามะ – ตลาดรัสเซีย
ทัวร์จีน วันที่ 5 : วันที่ห้า หอฟ้าเทียนถาน – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สกี2557 สกี SNOW DOME

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LVH (BJS011) ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-Snow Dome 5 วัน 3 คืน (HU)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-กำแพงเมืองจีน-สกี2557 สกี SNOW DOME 5 วัน 3 คืน บิน HU
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : HAINAN AIRLINES(HU)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง
ทัวร์จีน วันที่ 2 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - หอฟ้าเทียนถาน - ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ - กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์จีน วันที่ 3 : พระราชวังอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ร้านชา - นั่งสามล้อ -ถนนหวังฟู่จิง - THE PLACE
ทัวร์จีน วันที่ 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีน(ด่านจูหยงกวน) - ร้านบัวหิมะ - พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง - BEIJING SNOW DOME
ทัวร์จีน วันที่ 5 : ร้านผีซิ่ว - วัดลามะ - ร้านผ้าไหม - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สกี2557 Snow World 5 วัน 3 คืน

ทัวร์จีน เที่ยวจีน

รหัส ทัวร์จีน : LVT-HU PEK-SKI 53_28DEC-1JAN14 (NEW YEAR 2014)_24900 (141113)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง - กำแพงเมืองจีน - สกี2557 Snow World 5 วัน 3 คืน 5 วัน 3 คืน บิน HU
ประเทศ : จีน ระยะเวลา ทัวร์จีน : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : HAINAN AIRLINES(HU)

สอบถามราคา ทัวร์จีน โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์จีน :

ทัวร์จีน วันที่ 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ทัวร์จีน วันที่ 2 : กรุงเทพ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – วังโบราณกู้กง – กายกรรมปักกิ่ง
ทัวร์จีน วันที่ 3 : วัดลามะ – พระราชวังฤดูร้อน “อี้เหอหยวน” – THE PLACE – บุฟเฟ่ต์ Golden Jaguar
ทัวร์จีน วันที่ 4 : กำแพงเมืองจีน – ลานสกี BEIJING SNOW WORLD – ถนนหวังฝูจิ่ง
ทัวร์จีน วันที่ 5 : หอบูชาเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์จีน

อ่านรายละเอียด ทัวร์จีนโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com