ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


เลทส์ทราเวลนำท่าน ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เมืองโอซาก้า โตเกียว สัมผัสบรรยากาศประเทศญี่ปุ่น


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-อิโต-ฟูจิ ชมเทศกาลดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVSS -100214-04

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว-อิโต-ฟูจิ ชมเทศกาลดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน บิน CA
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : ปักกิ่ง – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : วัดอาซะกุซ่า – ชมซากุระที่สวนซูมิดะ – ภูเขาฟูจิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – เมืองอิโต – แช่ออนเซ็น (แบบส่วนตัว)
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : ล่องทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โตเกียว – ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า – นาริตะ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : นาริตะ – วัดนาริตะซัน – ห้างอิออน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW MOBILE

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVpk0-5609 HOKKAIDO SNOW MOBILE 6D4N JAN-FEB 2559

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SNOW MOBILE 6 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินชิโตเซะ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVW TG SUPER BONUS

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า 5 วัน 2 คืน บิน TG
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 5 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : กรุงเทพฯ- โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : โอซาก้า – พิพิธภัณฑ์การกลั่นสาเก Hakutsuru – เฮียวโก – สวนสาธารณะ – โกเบ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : วัดคิโยมิสึ – รถไฟสายโรแมนติก ซากาโน่ – ปราสาทคินคาคุจิ – เกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไชบาชิ – ช้อปปิ้งริงกุเอาท์เลต
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น -  [NEW YEAR]  6 DAYS 4 NIGHTS

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVG - ปีใหม่ -------- Hilight Japan [B] 6D4N [by JL] 29 Dec-03 Jan,30 Dec-04 Jan,31 Dec-05 Jan'13

ทัวร์ญี่ปุ่น - [NEW YEAR] 6 DAYS 4 NIGHTS 6 วัน 4 คืน บิน JL
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : JAPAN AIRLINE(JL)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – โอซาก้า
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : โอซาก้า – เมืองนารา – วัดโทไดจิ – เมืองเกียวโต – วัดคิโยมิสึ - วัดคินคาคุจิ – เมืองนาโงย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : นาโงย่า – นั่งรถไฟชินคันเซน – ทะเลสาบฮามานา - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : เล่นหิมะ ณ ลานสกี – เมืองโตเกียว – วัดอาซากุซะ – ช้อปปิ้งชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียว ดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 6 : นาริตะ – วัดนาริตะ – ห้างจัสโก้อิออน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต นาโกย่า โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVIAW-KIXVN-JP005 โอซาก้า-โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต นาโกย่า โตเกียว 5 วัน 3 คืน บิน VN
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : VIETNAM AIRLINES(VN)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮานอย
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : ฮานอย – โอซาก้า – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ (ศาลเจ้าพ่อจิ้งจอกขาว) – นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : นาโกย่า – นั่งรถไฟชินคันเซน (1 สถานี) – ทะเลสาปฮามานะ (ทะเลสาบปลาไหล)-วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ทะเลสาปอาชิ (ผ่านชม) – หุบเขาโอวาคุดานิ-โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท – แช่ออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซากุซ่า – ช้อปปิ้งชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : โตเกียว – ฮานอย – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ชมดอกลาเวนเดอร์

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVIAW-CTSCA-JP004 ฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซัปโปโร ชมดอกลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน บิน CA
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : AIR CHINA(CA)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ซัปโปโร – หุบผาโซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซย์-แช่ออนเซน
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : โซอุนเคียว – คามิกาว่า – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ไอซ์พาวิเลี่ยน) – อาซาฮิคาว่า-หมู่บ้านราเม็ง – ฟูราโน่ – โทมิตะฟาร์ม – ชมดอกลาเวนเดอร์ – บิเอะ – ยูบาริ…..พิเศษ..ชมเมลอนที่อร่อยที่สุดของญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : ยูบาริ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – โรงเป่าแก้ว- โรงงานช็อคโกแลต – รีราเอ้าท์เลท
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : ซัปโปโร – ตลาดปลา – หอนาฬิกา – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – สวนโอโดริ – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVIAW-NRTCZ-JP006 โตเกียว-นาโกย่า

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า 6 วัน 4 คืน บิน CZ
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : CHINA SOUTHERN AIRLINES(CZ)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – กวางเจา – โตเกียว – ช้อปปิ้งตึกทาเคยะ (ตึกม่วง) – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : โตเกียว – วัดอาซากุซ่า – โยโกฮาม่า – พิพิธภัณฑ์ราเม็ง – ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮัคไค-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซน
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาปอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ- โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท – ทะเลสาปฮามานะ – นาโกย่า
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : 5 นาโกย่า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – สะพานโทเคะทสึ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ -นั่งรถไฟชินคันเซน (1 สถานี) – โอซาก้า – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 6 : โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งห้างอิออน – กวางเจา – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซน

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVIAW-NRTTG-JP001 โตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ แช่ออนเซน 4 วัน 2 คืน บิน TG
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 4 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : นาริตะ – โตเกียว – คาวาคูชิโกะ – ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่- ทะเลสาปอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยมเอ้าท์เลท – แช่ออนเซน-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : โอชิโนะฮัคไค – โตเกียว – วัดอาซากุซ่า – โตเกียวสกายทรี – ตึกทาเคยะ (ตึกม่วง)-ช้อปปิ้ง ชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งอิออน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOGETHER

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVST ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOGETHER FUJI-TOKYO 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOGETHER 5 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – นาริตะ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ-ช๊อปปิ้งโกเทมบะ เอ๊าท์เลท
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : ฟูจิชั้น 5 – โตเกียว - โอชิโน๊ะฮักไค – โอไดบะ- ช๊อปปิ้งย่านชินจุกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : โตเกียว - อิสระช้อปปิ้งหรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมพิเศษ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์" (รวมตั๋วรถไฟ ไป-กลับ)
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : วัดอาซากุสะ – ห้างอิออน – นาริตะ -กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ HAPPY FAMILY TRIP

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVSML ลาเวนเดอร์ ฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ HAPPY FAMILY TRIP 7 วัน 6 คืน บิน GE
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 7 วัน 6 คืน สายการบิน : TRANS ASIA (GE)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : : กรุงเทพ ไทเป NOVOTEL HOTEL
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : ไทเป สนามบินชิโตเช่ ภูเขาโซวะ ชินซัง - ภูเขาไฟอุสึ -ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : : ทะเลสาบโทยะ สวนเขากีบเท้าแกะ โอตารุ ซัปโปโร กินขาปูยักษ์ เบียร์ไม่อั้น อิสระช้อปปิ้งสึสึกิโนะ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : สวนโอโดริ ตึกเก่ารัฐบาล (ผ่านชม) ฟูราโน ฟาร์มโทมิตะ หุบเขาหลากสี4ฤดู บิเอ เข้าที่พัก เมืองโชอุนเคียว
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : น้ำตกริวเซ - น้ำตกกิงกะ โรงงานไวท์โทกาชิ สถานีโคฟุคุ – อาบน้ำแร่ที่ดีที่สุดของเกาะฮอกไกโด
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 6 : อาบน้ำแร่ธรรมชาติในโรแรม สนามบินโอบิฮิโระ ไทเป
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 7 : พิพิธภัณฑ์กู้กง จงเรี่ยฉือ ไทเป กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ลาเวนเดอร์ HAPPY FAMILY TRIP Download file PDFทัวร์ญี่ปุ่น RE - AUTUMN IN HONSHU

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVSP JAP002A RE-AUTUMN TOKYO - OSAKA 6D4N

ทัวร์ญี่ปุ่น RE - AUTUMN IN HONSHU 6 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นาริตะ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : เมืองโตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – หอคอยโตเกียว สกายทรี – ถนนอิโชนามิกิ – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ห้าง Diver city Tokyo plaza – หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม : โตเกียวดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : โตเกียว เบย์ อควาไลน์ – คามาคูระ(นมัสการหลวงพ่อโต) – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัดโอวาคุดานิ (นั่งเคเบิล ) – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – คาวาคูจิโกะ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : ภูเขาไฟฟูจิ – โอชิโนะฮักไค – ทะเลสาบฮามานะ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ช้อปปิ้งย่านสถานีเกียวโต
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : อาราชิยาม่า – นั่งรถไฟซากาโน่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว – ป่าไผ่ – วัดเทนริวจิ – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชิน
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 6 : ผ่านชมปราสาทโอซาก้า – รินกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – เอออนพลาซ่า – สนามบินคันไซ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ญี่ปุ่น RE - AUTUMN IN HONSHU Download file PDFทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ  หมู่บ้านฮอลแลนด์

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVMM TG ฟุกุโอกะ หมู่บ้านฮอลแลนด์ 5 วัน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ หมู่บ้านฮอลแลนด์ 5 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : ฟุกุโอกะ - นางาซากิ - สวนสันติภาพ - เฮาส์เทนบอช
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : หมู่บ้านยูฟูอิน – เบปปุ - อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : อุทยานแห่งชาติอะโส– นั่งกระเช้าไฟฟ้า- ปราสาทคุมาโมโต้ - ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ - คาแนลซิตี้
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ  หมู่บ้านฮอลแลนด์ Download file PDFทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FRESH

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVLX DL TOKYO FRESH 5D 4N

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FRESH 5 วัน 4 คืน บิน DL
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : DELTA AIRLINES(DL)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : กรุงเทพฯ –นาริตะ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ - ภูเขาไฟฟูจิ(ชั้น5) – หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - ฮาโกเน่ –ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ –ชิมไข่ดำ โอวาคุดานิ – พักรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : โกเทมบะ เอ๊าเลท - วัดอะซากุซะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : วัดนาริตะ –นาริตะ ชิซุย เอ้าท์เลท - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FRESH Download file PDFทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ - ฟูจิ - โดเกียว 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ - ฟูจิ - โดเกียว 5 วัน 3 คืน 5 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - นาริตะ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : โตเกียว เบย์ โอเอซิส - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขานรก โอวาคุดานิ – โอชิโนะฮักไค
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ และ/หรือ ฟูจิเท็น - โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต - โตเกียว – ย่านชินจูกุ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชิบุย่า - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้ง
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : วัดนาริตะซัน - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภุเขาไฟฟูจิ 5 วัน (TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVMM TG Super Jumbo JAPAN โตเกียว-ฟูจิ 5 วัน 4 คืน A380

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภุเขาไฟฟูจิ 5 วัน (TG) 5 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – นาริตะ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : ฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –หุบเขาโอวาคุดานิ –โกเทมบะ เอาท์เล็ต – อาบน้ำแร่ออนเซ็น
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ - หมู่บ้านไซโกะ อิยะฌิ โนะ ซะโตะ - โตเกียว- วัดอาซากุซะ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : โตเกียว - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – ช้อปปิ้งชิบุย่า - ช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถไฟวันละ 1,000 เยน ) ** ท่านใดต้องการซื้อทัวร์เสริม โตเกียวดิสนีย์แลนด์ จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท รวมค่าตั๋วรถไฟ**
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสีฮอกไกโด 5วัน 3 คืน CI

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVSML JP-03 ฮอกไกโดใบไม้เปลี่ยนสี CI 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสีฮอกไกโด 5วัน 3 คืน CI 5 วัน 3 คืน บิน CI
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : CHINA AIRLINES(CI)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : กรุงเทพ ไทเป สนามบินชิโตเซ่ ทะเลสาบชิโกะสึ ทะเลสาบโทยะล่องเรือทะเลสาบโทยะ ชมพลุไฟ อาบน้ำแร่ ธรรมชาติ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : ภูเขาไฟโชวะชินซัง - เขือนHoheikyo – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงเป่าแก้วคิตะอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิเศษ ร้านกาแฟซิลเวอร์เบล ดื่มกาแฟ พร้อมแถมฟรี แก้วกาแฟ hello kitty – เมืองซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : ศาลเจ้าฮอกไกโด – สวนสาธารณะ Maruyama – สวนสาธารณะนากะจิม่า- ดิวตี้ฟรี – เมืองซัปโปโร – หอนาฬิกาซัปโปโร – ตึกรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนโอโดริ – ทานุกิโคจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : เอาล์เลต – สนามบินชิโตเช่ – ไทเป – กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OKINAWA 5วัน 4 คืน GE

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVSML JP6-HAPPY OKINAWA GE

ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY OKINAWA 5วัน 4 คืน GE 5 วัน 4 คืน บิน GE
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 5 วัน 4 คืน สายการบิน : TRANS ASIA (GE)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : กรุงเทพฯ / ไทเป
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : สวนฟุคุชุเอน – ปราสาทชูริโจ - สวนโอกินาว่าเวิลด์ -ริวกิวมูระ – หน้าผามันซาโมะ – ชินโดชิน -ช็อปปิ้งถนนโคคุไซ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : เกาะโคอุริ - สวนสับปะรดนาโกะ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ (ชมการแสดงปลาโลมา)
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : หมูบ้านอเมริกัน–เมืองนะฮะ - ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ - ถนนโคคุไซโดริ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : ศาลเจ้าขงจื้อ – อาชิบีน่าเอาท์เล็ทมอลล์ - โอกินาว่า / ไทเป / กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น รอบเกาะฮอกไกโดใบไม้เปลี่ยนสี GE

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVSML JP-18รอบเกาะฮอกไกโดใบไม้เปลี่ยนสี GE

ทัวร์ญี่ปุ่น รอบเกาะฮอกไกโดใบไม้เปลี่ยนสี GE 7 วัน 6 คืน บิน GE
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 7 วัน 6 คืน สายการบิน : TRANS ASIA (GE)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : กรุงเทพ - ไทเป - NOVOTEL HOTEL
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : ไทเป - ฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง – ฮาโกดาเตะไนท์วิว – อาบน้ำแร่ยูโนคาวา
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ป้อมปราการรูปดาว GORYOKAKU –พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ-สวนสาธารณะ โอนูมะ – โนโบริเบทสึ – จิโกกุดานิ - ภูเขาไฟโชวะ – ภูเขาอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : โอตารุ – คลองโอตารุ– นาฬิกาไอน้ำโบราณ – โรงเป่าแก้วคิตะอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – พิเศษ ร้านกาแฟซิลเวอร์เบล ดื่มกาแฟ พร้อมแถมฟรี แก้วกาแฟ hello kitty - สวนโอโดริ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : เมืองซัปโปโร – อดีตทำเนียบรัฐบาล – หอนาฬิกาโบราณ – ดิวตี้ฟรี – ทานุกิโคจิ – อาซาฮีคาว่า
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 6 : โรงกลั่นสาเกโอโทโกยามะ – หมู่บ้านราเมง – สนามบินอาซาฮิคาวะ – ไทเป – ซีเหมินติง
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 7 : พิพิธภัณฑ์กู้กง จงเรี่ยฉือ ไทเป กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVTC New JF0088-89 # ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ สวนสนุกฟูจิคิว อิสระ1วัน 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน บิน JF
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 5 วัน 3 คืน สายการบิน : JET ASIA (JF)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ – นาริตะ
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ- โกเท็มบะเอ้าท์เล็ต-อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ – สวนสนุกฟูจิ คิว ไฮแลนด์ – กรุงโตเกียว
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : มอบเวลา อิสระเที่ยวชมรอบเมืองโตเกียวเต็มๆ วัน
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : อิออนพลาซ่า – นาริตะ – สุวรรณภูมิ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมดอกซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น

รหัส ทัวร์ญี่ปุ่น : LVSUPER JAPAN 6D4N 10-15 APR (FD)

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ ชมดอกซากุระ 6 วัน 4 คืน บิน FD
ประเทศ : ญี่ปุ่น ระยะเวลา ทัวร์ญี่ปุ่น : 6 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIR ASIA(FD)

สอบถามราคา ทัวร์ญี่ปุ่น โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่น :

ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – โตเกียว (นาริตะ) – วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิหุบเขาโอวาคุดานิ – โกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลท – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซน (-/L/D)
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 3 : ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้น 5) – บ่อน้ำโอชิโนะฮักไค – ไร่วาซาบิ – โตเกียว – ชินจุกุ (B/L/-)
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 4 : โตเกียว – อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบัสบริการทั้งวัน) (B/-/-)
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 5 : พระราชวังอิมพีเรียล – สวนอุเอโนะ (ชมดอกซากุระ) – วัดอาซากุซ่า– ย่านโอไดบะ นาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน (B/L/-)
ทัวร์ญี่ปุ่น วันที่ 6 : นาริตะ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (B/-/-)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น

อ่านรายละเอียด ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com