ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


บริษัททัวร์ยุโรป เลทส์ทราเวลเซอร์วิส นำท่านทัวร์ยุโรป ทัวร์ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส สอบถามโทร. 02-9498055


ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป : LVZ TG02_EU CLASSIC EAST EUROPE 8D5N BY TG (MAY-JUN) (1)

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรเลีย เช็ก สโลวาเกีย ฮีงการี 8 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 8 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

ราคา ทัวร์ยุโรป เริ่มต้นที่ : 49,999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : มิวนิค-ซาลส์บวร์ก-บ้านเกิดโมสาร์ท- เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : ครุมลอฟ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ -โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : เวียนนา – บูดาเปสต์- ป้อมชาวประมง – จัตุรัสฮีโร่ – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ปราก
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : ปราก – ปราสาทปราก – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : มิวนิค – กรุงเทพฯ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป : LVZ TG01_EU SCANDINEVIA 3 CAPITALS 7D4N BY TG_(MAY-JUN)

ทัวร์ยุโรป สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 7 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 7 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

ราคา ทัวร์ยุโรป เริ่มต้นที่ : 51,999 บาท


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : สต๊อคโฮล์ม (สวีเดน)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : สต๊อคโฮล์ม – คาร์สตัด – ออสโล
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : ออสโล (นอร์เวย์) – เรือสำราญ DFDS
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) – พระราชวังฤดูหนาว – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – เงือก
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น – สนามบินเดนมาร์ก
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส จุงฟราวน์

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป : DS_EUR-10D7N-MS-จุงฟราวน์

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส จุงฟราวน์ 10 วัน 7 คืน บิน MS
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : กรุงเทพฯ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : โรม (อิตาลี) – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : ฟลอเรนซ์ – รูปปั้นเดวิช – มหาวิหารเมืองฟลอเรนซ์ – โบสถ์แบสติส – พิพิธภัณฑ์อุฟฟิซี่ – สะพานไม้ทองคำ แม่น้ำอาร์โน - ปิซ่า –หอเอนปิซ่า
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : ปิซ่า - เกาะเวนิช - โบสถ์เซนต์มาร์ค – สะพานทอดถอนใจ – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – เมสเตร้
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : เมสเตร้ – อินเทอร์ลาเก้น ( สวิตเซอร์แลนด์ ) – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : นั่งรถไฟฟันเฟื่องขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราวน์ Top of Europe - อินเทอลาเก้น – ช้อปปิ้ง
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : อินเทอลาเก้น - เบิร์น - ดิจอง(ฝรั่งเศส)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : ดิจอง – ปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - ล่องเรือบาตูมูซ – ชมเมือง
ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 : หอไอเฟล – ประตูชัย - ช้อปปิ้ง Duty Free – ห้างลาฟาแยต - สนามบิน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 10 : สุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป : DS_EUR-9D-MS-ทิตลิส

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส 9 วัน 7 คืน บิน MS
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 9 วัน 7 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กรุงไคโร (อียิปต์)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : โรม (อิตาลี) – นครวาติกัน – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : ปิซ่า –หอเอนปิซ่า - เวนิส
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : เกาะเวนิส –– จัตุรัสเซนต์มาร์ค –โบสถ์เซนต์มาร์ค – สะพานถอดทอนใจ - ลูเซิร์น ( สวิตเซอร์แลนด์ )
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตโสกสลด – สะพานไม้คาเปล - ยอดเขาทิตลิส - ดิจอง (ฝรั่งเศส)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : ดิจอง - สู่ปารีส –ชมเมือง - พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมูชแม่น้ำแซน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ไคโร
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : กรุงไคโร – กีซา – มหาปีรามิด – สฟิงค์ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอิยิปต์ – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 : กรุงเทพมหานคร


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป : DS_EUR-GER-8D6N-WY

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 8 วัน 6 คืน บิน WY
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 8 วัน 6 คืน สายการบิน : OMAN AIR(WY)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมัน)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : แฟรงค์เฟิร์ท – โบสถ์เซ็นต์ปอล -ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก - ชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : แฟรงค์เฟิร์ต – เซนต์กอร์ ล่องแม่น้ำไรน์- บอบพาร์ด – โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : โคโลญจน์ – ฟลอริท 2012 (FLORIADE 2012)(เนเธอร์แลนด์) – กรุงอัมเตอร์ดัม
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : กรุงอัมสเตอร์ดัม –ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียรไนเพชร – ดัมสแควร์ -บรัสเซลส์(เบลเยี่ยม)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : บรัสเซลส์ – ปารีส (ฝรั่งเศส) – พระราชวังแวร์ซายส์ – ล่องเรือบาโตมูซ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : หอไอเฟล – ประตูชัย - ชมเมือง – ช้อปปิ้ง Duty Free – ห้างลาฟาแยต – สนามบิน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์  9 วัน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป : DS-EUR-FRANCE-9D7N-MS

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 9 วัน 7 คืน บิน MS
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 9 วัน 7 คืน สายการบิน : EGYPT AIR(MS)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ปารีส
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : มหานครปารีส – ชมเมือง – หอไอเฟล – ประตูชัย - ล่องเรือบาโตมูซ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : พระราชวังแวร์ซายน์ –ช้อปปิ้ง - ดีจอง
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : ดีจอง-แองเกิ้ลเบิร์ก-ยอดเขาทิตลิส- ลูเซิร์น
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : ลูเซิร์น – ทะเลสาบทิทิเช่ (เยอรมัน) - ไฮเดลเบิร์ก - ปราสาทไฮเดลเบิร์ก
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : ไฮเดลเบิร์ก- เซนต์กอร์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - บอบพาร์ด - โคโลญจน์ - มหาวิหารแห่งโคญจน์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : โคโลญจน์ – ฟลอริเอท 2012 (FLORIADE 2012 ) (เนเธอร์แลนด์ ) – อัมสเตอร์ดัม
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : กรุงอัมสเตอร์ดัม –ล่องเรือกระจก - ร้านเจียระไนเพชร – ถนน Red Light - ดัมสแควร์ - สนามบิน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 : กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 10 วัน 7 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-กรุงโรม (อิตาลี)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : กรุงโรม - โคลอสเซียม - รัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : หอเอนปิซ่า - เมืองเก่าฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - มิลาน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : มิลาน - บริกส์ - ทาสซ์ - นั่งกระเช้าสู่แมทเทอร์ฮอร์นพาราไดซ์ - แซร์มัท
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : แซร์มัท - ปราสาทชียง - โลซานน์ - เวเว่ย์ - มงเทรอซ์ (ริเวียร่าสวิส)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : มงเทรอซ์ - ดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - เที่ยวชมมหานครปารีส
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง DUTY FREE - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี ลาฟาแยตต์ - DINNER CRUISE
ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 : พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ - อิสระช้อปปิ้ง - สนามบิน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 9 วัน จากเหนือจรดใต้

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป แกรนด์อิตาลี 9 วัน จากเหนือจรดใต้ 9 วัน 6 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 9 วัน 6 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-มิลาน (อิตาลี)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : มิลาน-ดูโอโม่-เวอโรน่า-เวนิสเมสเตร้
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : เที่ยวเกาะเวนิสอันแสนโรแมนติก-ล่องเรือกอนโดล่า-เดินทางสู่เมืองปิซ่า
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : เที่ยวหอเอนปิซ่า-นครฟลอเร้นซ์-จตุรัสซินญอเรีย-กรุงโรม
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : กรุงโรม-พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี-นาโปลี-นั่งเรือสู่เกาะคาปรี (พักบนเกาะ)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : เกาะคาปรี-ถ้ำบลูกร็อตโต้-ซอเรนโต้-กรุงโรม
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : พิพิธภัณฑ์วาติกัน - โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : เดินทางสู่สนามบิน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (TG) 10 วัน 1 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 10 วัน 1 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-กรุงโรม (อิตาลี)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : กรุงโรม - โคลอสเซียม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน-อเรซโซ่
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : อเรซโซ่ - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย – หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นซ์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : ฟลอเร้นซ์ -เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : เวนิส เมสเตร้ - ช้อปปิ้งที่มิลาน - ดูโอโม่ - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - อินเทอลาเก้น
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : อินเทอลาเก้น - สตราสบรก์ - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - DINNER CRUISE
ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 : พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ - สนามบิน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป SWISS SCENIC TRAILS 8D5N

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป SWISS SCENIC TRAILS 8D5N 8 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 8 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : ซูริค - อันเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – วิปส์ - ทาสซ์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ – ทาสซ์ - มงต์เทรอซ์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : มงต์เทรอซ์ - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก – อินเทอลาเก้น – ชมการจุดพลุเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ที่เมืองอินเทอลาเก้น
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : อินเทอลาเก้น - ลูเซิรน์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : ลูเซิรน์ - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (TG) 10 วัน 7 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-กรุงโรม (อิตาลี)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : กรุงโรม - โคลอสเซียม - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : กรุงโรม - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : ปิซ่า - เวนิส เมสเตร้ - เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : เวนิส เมสเตร้ - ช้อปปิ้งที่มิลาน - ดูโอโม่ - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - อินเทอลาเก้น
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : อินเทอลาเก้น - สตราสบรก์ - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตี้ฟรี - แกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ - DINNER CRUISE
ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 : มหานครปารีส - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - ถนนชองป์เอลิเซ่ - สนามบิน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป Best of Europe อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 12 วัน (TG)

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป Best of Europe อังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 12 วัน (TG) 12 วัน 9 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 12 วัน 9 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครลอนดอน (อังกฤษ)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : ลอนดอน - พระราชวังวินด์เซอร์ - มาดามทูสโซ่ด์ – ห้างสรรพสินค้าแฮร์ร็อด
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : เที่ยวมหานครลอนดอน - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – ถนนอ็อกฟอร์ด - ลอนดอนอายส์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : นั่งรถไฟ EUROSTAR สู่ปารีส (ฝรั่งเศส) – พระราชวังแวร์ซายน์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : โบสถ์โนตเตรอดาม – ประตูชัย – จัตุรัสคองคอร์ด – ชองป์เอลิเซ่ – ช้อปปิ้ง
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : ปารีส - รถไฟ TGV สู่สตราสบูรก์ - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูกาโน่
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : ลูกาโน่ - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 : เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย
ทัวร์ยุโรป วันที่ 10 : ฟลอเร้นซ์ - นครรัฐวาติกัน - กรุงโรม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 11 : กรุงโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - สนามบิน - กรุงเทพฯ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 12 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป SWISS SCENIC TRAILS 8D5N

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป SWISS SCENIC TRAILS 8D5N 8 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 8 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : ซูริค - อันเดอร์แมท – รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – วิปส์ - ทาสซ์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : ทาสซ์ - แซร์มัท - ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ – ทาสซ์ - มงต์เทรอซ์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : มงต์เทรอซ์ - เบิร์น เมืองหลวงและเมืองมรดกโลก – อินเทอลาเก้น – ชมการจุดพลุเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ที่เมืองอินเทอลาเก้น
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : อินเทอลาเก้น - ลูเซิรน์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : ลูเซิรน์ - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป Best of Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป Best of Europe ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 10 วัน 10 วัน 7 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝรั่งเศส)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : มองต์มาตร์ - โบสถ์พระหฤทัย - พระราชวังแวร์ซายน์ - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : โบสถ์โนตเตรอดาม - ประตูชัย - จัตุรัสคองคอร์ด - ชองป์เอลิเซ่ - ช้อปปิ้ง
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : ปารีส - รถไฟ TGV สู่สตราสบูรก์ - ลูเซิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : ลูเซิร์น - แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส - ลูกาโน่
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : ลูกาโน่ - เกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : ฟลอเร้นซ์ - นครรัฐวาติกัน - กรุงโรม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 : กรุงโรม - สนามกีฬาโคลอสเซียม - สนามบิน - กรุงเทพฯ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป บาวาเรีย - ทิโรล (ออสเตรีย เยอรมัน) 8 วัน 5คืน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป บาวาเรีย - ทิโรล (ออสเตรีย เยอรมัน) 8 วัน 5คืน 8 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 8 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : ซูริค – เกาะไมเนา (เกาะดอกไม้) – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : ฟุสเซ่น – โอเบอรามาเกา – ยอดเขาซูกสปิตเซ่ – อินสบรูค
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : อินสบรูค – คริสตัลเวิลด์ – ซาลส์บวร์ก (เดอะซาวด์ออฟมิวสิค) – ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : เซนต์วูลฟ์กัง – ล่องเรือทะเลสาบโคนิก – เที่ยวชมเหมืองเกลือ – เบิร์ชเทสกาเด้น
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : เบิร์ชเทสกาเด้น – ปรีน – พระราชวังแฮเรนคิมเซ – มิวนิค
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : เที่ยวชมเมืองมิวนิค – พระราชวังนิมเฟนบวร์ก – เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน 10 วัน 7 คืน บิน 3K
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY(3K)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-กรุงโรม (อิตาลี)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : กรุงโรม - โคลอสเซียม - รัฐวาติกัน - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน - ฟลอเร้นซ์ - อาเรซโซ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : อาเรซโซ่ - เมืองเก่าฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า - อินสบรูค
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : เที่ยวชมเมืองอินสบรูค - วาดู๊ซ (ลิคเค่นสไตน์) - อินเทอลาเก้น
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : กรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟสายภูเขาสู่ยูงเฟรายอค - อินเทอลาเก้น
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : อินเทอลาเก้น - สตราสบูรก์ (ฝรั่งเศส) - ลา เปอตีย์ ฟรองซ์ - นั่งรถไฟ TGV สู่ปารีส
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้ง DUTY FREE - ห้างสรรพสินค้าแกลลอรี ลาฟาแยตต์ - DINNER CRUISE
ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 : เที่ยวมหานครปารีส - โบสถ์โนตเตรอดาม - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟิล - สนามบิน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป เบสต์ออฟเยอรมัน 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป เบสต์ออฟเยอรมัน 10 วัน 7 คืน 10 วัน 7 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – นครแฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมันนี)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : แฟรงค์เฟิร์ต – บ๊อบพาร์ด – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – นั่งรถไฟ ICE สู่เบอร์ลิน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : เบอร์ลิน – พอสต์ดัม – พระราชวังซองซูซีส์ – พิพิธภัณฑ์เพอกามุม – ช้อปปิ้งคูดัม
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : เที่ยวกรุงเบอร์ลิน – กำแพงเบอร์ลิน – บรันเดนบวร์ก – เดรสเดน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : เดรสเดน – นูเรมเบิร์ก – โรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : โรเธนบวร์ก – เส้นทางสายโรแมนติก – ปราสาทนอยชวานสไตน์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : การ์มิชพาร์เท่น เคียร์เช่น – ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) – เบิร์ชเทสการ์เด้น
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : ล่องทะเลสาบกษัตริย์ – ปรีน – พระราชวังแฮเรนคิมเซ่ – มิวนิค
ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 : เที่ยวเมืองมิวนิค – ช้อปปิ้ง – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ 9 วัน 9 วัน 7 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 9 วัน 7 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - นครมิวนิก (เยอรมนี)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : นครมิวนิก - พัสเซา - เชสกี้ ครุมลอฟ เมืองมรดกโลก
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : เชสกี้ คลุมลอฟ - เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี - กรุงปร๊าก
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : ปราสาทปร๊าก - เที่ยวชมเขตเมืองเก่า - สะพานชาร์ล - นาฬิกาดาราศาสตร์
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : กรุงปร๊าก - บราติสลาวา (สโลวัค) - บูดาเปสต์ (ฮังการี)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา (ออสเตรีย) - หมู่บ้านกรีนซิ่ง
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : กรุงเวียนนา - พระราชวังเชิงบรุนน์ - ภูมิภาคซาลส์กัมเมอร์กูท
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : ทะเลสาบเซนต์วูลฟ์กัง - ฮัลล์สตัทท์ - ซาลส์บวร์ก - กลับกรุงเทพฯ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน 7คืน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป แกรนด์ไอบีเรีย 10 วัน 7คืน 10 วัน 7 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 10 วัน 7 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – สู่สนามบินมาเพลซ่า มิลาน (อิตาลี)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : นครมิลาน – ดูโอโม่ – แกลลอเรีย วิคเตอร์เอ็มมานูเอ็ล – นีซ – ริเวียร่าแห่งฝรั่งเศส
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : เที่ยวเมืองคานส์ – กราซ – โรงงานน้ำหอม – นีซ – มองติกาโล (รัฐโมนาโก)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : นีซ – เอ็กซองโพรวองซ์ – เลโบเดอโพรวองซ์ – อาวีญง
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : อาวีญง – ปงต์ดูการ์ – มงเปลีเย่ – บาร์เซโลน่า – ระบำฟลามิงโก้
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : บาร์เซโลน่า – เที่ยวชมเมือง – กรานาด้าแฟมิเลีย – ถนนลารัมบร้า – บาเลนเซีย
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : บาเลนเซีย – แมดริด – โตเลโด้ – มหาวิหารโตเลโด้
ทัวร์ยุโรป วันที่ 8 : เที่ยวกรุงแมดริด – น้ำพุไซเบเลส – พระราชวังหลวง – ปูเอต้า เดอ โซล – อิสระช้อปปิ้ง
ทัวร์ยุโรป วันที่ 9 : สนามบินแมดริด – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 10 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 7 วัน 4คืน

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป

รหัส ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติ 7 วัน 4คืน 7 วัน 4 คืน บิน TG
ประเทศ : ยุโรป ระยะเวลา ทัวร์ยุโรป : 7 วัน 4 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ยุโรป โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ยุโรป :

ทัวร์ยุโรป วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – กรุงออสโล (นอร์เวย์)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 2 : กรุงออสโล (นอร์เวย์) – เที่ยวกรุงออสโล – กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)
ทัวร์ยุโรป วันที่ 3 : โกลเดนเซอร์เคิล – ซิงเควลลีร์ – น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – น้ำตกกูลฟอสส์ – อาบน้ำแร่ บลูลากูน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 4 : เที่ยวกรุงเรคยาวิก – ล่องเรือชมปลาวาฬ – เพอร์ลัน
ทัวร์ยุโรป วันที่ 5 : เรคยาวิก – เซลยาแลนส์ฟอสส์ – สโกการ์ฟอสส์ – ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็งมีร์ดาลส์โจกุล
ทัวร์ยุโรป วันที่ 6 : สนามบินเคฟลาวิก – บินสู่กรุงออสโล (นอร์เวย์) – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ทัวร์ยุโรป วันที่ 7 : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ยุโรป

อ่านรายละเอียด ทัวร์ยุโรปโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com