ทัวร์จีน ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ทัวร์ฮาร์บิน ทัวร์เกาหลี ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์สิงคโปร์ กับ บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล

call center call center call center call center call center call center
call center


ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้งฮ่องกง แพคเกจทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า กับ เลทส์ทราเวลเซอร์วิส


ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่นองปิง - วัดหมื่นพุทธ

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LVPF HKG-Ngongping3D_MAY_17_CX

ทัวร์ฮ่องกง - พระใหญ่นองปิง - วัดหมื่นพุทธ 3 วัน 2 คืน บิน CX
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD(CX)

ราคา ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้นที่ : 19,900 บาท


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพ – ฮ่องกง-ช้อปปิ้ง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : ฮ่องกง-พระใหญ่นองปิง(นั่งรถบัส)-ช้อปปิ้งซิตี้เกตเอ้าเลต
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์(เจ้าแม่กวนอิม - วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์–โรงงานจิวเวอร์รี่-วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซี่ยน - วัดหมื่นองค์-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวรฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LVPF HKG-DIS_ 3D__MAY_17_CX

ทัวรฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน 3 วัน 2 คืน บิน CX
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD(CX)

ราคา ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้นที่ : 20,900 บาท


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ - ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์(เต็มวัน) ชมพลุในดิสนีย์แลนด์
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง –ซิตี้ทัวร์(เจ้าแม่กวนอิม-วิคตอเรียพีค-รีพัลส์เบย์ – โรงงานจิวเวอร์รี่ –วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน )- ช้อปปิ้ง-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง เดินทางมิถุนายน-พฤศจิกายน 56

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LVTU 5.HONGKONG 4 STAR 3D 2N

ทัวร์ฮ่องกง เดินทางมิถุนายน-พฤศจิกายน 56 3 วัน 2 คืน บิน TG
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพ สุวรรณภูมิ – ฮ่องกง เช็ค แล๊บ ก๊อก - SYMPHONY OF LIGHT - NATHAN ROAD
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : วัดหวังต้าเซียน – วัดแชกงหมิว –SHOPPING JEWELLY – NGONG PING SKYRAIL - OUTLET CITY GATE
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : DFS DUTY FREE - อิสระช้อปปิ้ง - กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LVTRT HKG-MFM 4D Sep-Dec'13 BY TG

ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–มาเก๊า –เดอะ เวเนเชี่ยน
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : มาเก๊า–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ฮ่องกง- Symphony of Lights
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค- Repulse Bay –วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : ฮ่องกง-อิสระช้อปปิ้ง- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า วันอาสาฬหบูชา 2556

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า วันอาสาฬหบูชา 2556 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–มาเก๊า –เดอะ เวเนเชี่ยน
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : มาเก๊า–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ฮ่องกง- Symphony of Lights
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค- Repulse Bay –วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงหมิว
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : ฮ่องกง-อิสระช้อปปิ้ง- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ กินหรู อยู่สบาย

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LVMM มาเก๊า พักเวเนเชี่ยน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ กินหรู อยู่สบาย 4 วัน 2 คืน บิน NX
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 4 วัน 2 คืน สายการบิน : AIR MACAU(NX)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : กรุงเทพฯ – มาเก๊า – จูไห่ –วัดไป๋หลิน - “หวี่หนี่” – วัดผูถ่อ – อลังการโชว์หยวนหมิง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย - มาเก๊า –พักหรู VENETIAN
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : เต็มอิ่มกับเวเนเชี่ยน –วัดเจ้าแม่กวนอิม – เจ้ากวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซนพอล – เซนาโด้ – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า ต้อนรับปีใหม่ 2557

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LVTRT (29ธ.ค.-1ม.ค.) HKG-DIS-MFM NEW YEAR 4D BY TG

ทัวร์ฮ่องกง - มาเก๊า ต้อนรับปีใหม่ 2557 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–ชม Avenue Of Star– Symphony of Lights
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : ฮ่องกง – ดีสนีย์แลนด์
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง – วิคทอเรียพีค- Repulse Bay– อิสระ Count Down ริมอ่าวฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : ฮ่องกง–มาเก๊า–โบสถ์เซ็นต์ปอล–เซนาโด้-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เดอะ เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LVLX Hkg Newyear

ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - วิคตอเรียพีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - Symphony of Light - Avenue of Star
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : พระใหญ่นองปิง -Citygate Outlet- Disneyland (ชมพลุไฟ)
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง – มาเก๊า - เวเนเชี่ยน
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : อิสระช็อปปิ้ง - ฮ่องกง -กรุงเทพ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า-เวเนเชี่ยน-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ Download file PDFทัวร์ฮ่องกง บินตรงมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LVTC มาเก็าจูไห่3 วัน (NX885-882)

ทัวร์ฮ่องกง บินตรงมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน บิน NX
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : AIR MACAU(NX)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - มาเก๊า - จูไห่
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : วัดไป๋หลิน - สัญลักษณ์เมืองจูไห่ “หวี่หนี่” - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊งเป่ย - โชว์หยวนหมิง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : จูไห่ - ซิตี้ทัวร์มาเก๊า - เวเนเชี่ยน - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ฮ่องกง บินตรงมาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ Download file PDFทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LVSV-SM_มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน 12-14 OCT

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน บิน TG
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – จูไห่ – โชว์หยวนหมิง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : “หวี่หนี่” สัญลักษณ์จูไห่ – วัดไป๋หลิน – บัวหิมะ – ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : จูไห่ – มาเก๊า –ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งเซนาโด้แสควร์ – THE VENETIAN – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ | Download file PDF ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ Download file PDFทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LVTCS EK384-385 ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 3 คืน บิน EK
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : EMIRATES AIRLINES(EK)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : เซินเจิ้น – จูไห่ – วัดไปหลิน – ช้อปปิ้งก๊กเป๋ย – โชว์หยวนหมิง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : จูไห่ – เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งมาบุณครองเซินเจิ้น (หลอวู่ ซิตี้) – หมู่บ้านวัฒนธรรม โชว์
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : เซินเจิ้น – ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งนานธาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่โปรเยี่ยมญาติ  ทัวร์มาเก๊า ซัวเถา (เยี่ยมญาติ) จูไห่ ฮ่องกง 6 วัน newyear

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : Lv โปรเยี่ยมญาติ ไทยสมาย มาเก๊า ซัวเถา (เยี่ยมญาติ) จูไห่ ฮ่องกง 6 วัน newyear ขอราคากรุีปหน้าร้าน

โปรเยี่ยมญาติ ทัวร์มาเก๊า ซัวเถา (เยี่ยมญาติ) จูไห่ ฮ่องกง 6 วัน newyear 6 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ – เวเนเชี่ยน – จูไห่
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : จูไห่ – เฮียงบู่ซัว – ไต่ฮงกง – ซัวเถา
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : อิสระเยี่ยมญาติตามอัธยาศัย
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : ซัวเถา - จูไห่ - พระราชวังหยวนหมิง โชว์
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 5 : จูไห่ – หวีหนี่ – วัดไป๋หลิน - บัวหิมะ – ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 6 : จูไห่ – ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ –ช้อปปิ้งถนนนาธาน – มาเก๊า – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 3 วัน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LVH (HKG023 ) ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-เซิ่นเจิ้น 3 วัน (HX) 3 วัน 2 คืน บิน HX
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : HONG KONG AIRLINES(HX)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – วิคตอเรีย พอยท์ – รีพัลเบย์ - เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – SPLENDID OF CHINA NIGHT SHOW
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : เซินเจิ้น – ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน หรือเลือกซื้อทัวร์ “ Disneyland” - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฉลองปีใหม่...ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน 29 ธ.ค.56 - 01 ม.ค.57

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LV HK-MFM 29 DEC - 01 JAN BY TG(1) รายการหน้าร้าน

ทัวร์ฉลองปีใหม่...ฮ่องกง-มาเก๊า 4 วัน 3 คืน 29 ธ.ค.56 - 01 ม.ค.57 4 วัน 3 คืน บิน TG
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพ – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์-โบสถ์เซนต์พอลล์-วัดเจ้าแม่กวนอิม เซนาโด้ สแควร์ – เวเนเชี่ยน รีสอร์ท (-/กลางวัน/ค่ำ)
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : มาเก๊า-ฮ่องกง-ไหว้พระใหญ่ นองปิง–ช้อปปิ้งซิตี้เก็ท เอาท์-จิมซาจุ่ย (เช้า/-/ค่ำ)
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : พีคเทรม–รีพลัสเบย์ –วัดแชกงหมิว–อิสระช้อปปิ้ง-Avenue Of Star-A Symphony of Lights -เล็ตเคาน์ดาวน์เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ติ่มซำ/กลางวัน/-)
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : อิสระชอปปิ้ง หรือ เลือกซื้อ ทัวร์ดิสนีย์แลนด์ – กรุงเทพ (-/-/-)


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ฮ่องกง ซัวเถา เซี้ยเหมิน

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : lvpub-tg ฮ่องกง ซัวเถา เซี๊ยะเหมิน 6 วัน@Oct#เริ่มต้น 26,900.-

ฮ่องกง ซัวเถา เซี้ยเหมิน 6 วัน 5 คืน บิน TG
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 6 วัน 5 คืน สายการบิน : THAI AIRWAYS INTERNATIONAL(TG)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ – ร้านจิวเวลรี่ - ช้อปปิ้งนานธาน – จูไห่ (พักที่จูไห่)
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : จูไห่ - วัดไป๋หลิน – บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม - ช้อปปิ้งตลาดก๊กเป๋ย – โชว์หยวนหมิง (พักที่จูไห่)
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : จูไห่ – มาเก๊า – วัดเจ้าแม่กวนอิม – วิหารเซนต์พอล - เวเนเชี่ยน – จูไห่ (พักที่จูไห่)
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : จูไห่ – เฮียงบู่ซัว – ไต่ฮงกง – ชิมชา - ซัวเถา
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 5 : ไฮตังม่า – เมืองแต้จิ๋ว – วัดไคหยวน – สะพานเซียงจื้อ – เซี๊ยะเหมิน (พักที่เซี๊ยะเหมิน)
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 6 : เกาะกู่ล่างหยี่ – สวนดอกไม้ซูจวง – ช้อปปิ้งถนนจงซาน – กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าฟรี!พระใหญ่นองปิง-วัดแชกงหมิว

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง : LVPC-HKG2 MFM4D12-15,19-22DEC15CX

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าฟรี!พระใหญ่นองปิง-วัดแชกงหมิว 4 วัน 3 คืน บิน CX
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD(CX)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : ฮ่องกง -ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค/พัลส์เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม– วัดแชกงหมิว –โรงงานจิวเวอร์รี่ )-ฟรี!พระใหญ่นองปิง(กรณีที่กระเช้าเปิดให้บริการ ) -ช้อปปิ้ง ซิตี้เกทเอ้าเลต - A Symphony of Lights
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง-มาเก๊า-ซิตี้ทัวร์ (วัดอาม่า-โบสถ์เซ็นพอลล์-วัดเจ้าแม่กวนอิม-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-เซนาโดสแควร์-เดอะ เวเนเชี่ยน
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : มาเก๊า-ฮ่องกง-ช้อปปิ้งหรือเที่ยวดิสนีย์แลนด์(ซื้อเพิ่มผู้ใหญ่คนละ 2,800 บาท/เด็ก 3-11 ปี เพิ่มคนละ2,500 บาท)-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน บิน 3K
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : JETSTAR ASIA AIRWAY(3K)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : มาเก๊า-โบสถ์เซ็นพอลล์-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-เซนาโดสแควร์-เดอะ เวเนเชี่ยน
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง -ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค/พัลส์เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม–วัดแชกงหมิว –ฟรี! พระใหญ่นองปิง ( กรณีที่กระเช้าเปิดให้บริการ )
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : ฮ่องกง –ช้อปปิ้ง - ดิสนีย์แลนด์ (ซื้อเพิ่มอีกท่านละ 2,500 บาท )- กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 4 วัน 3 คืน บิน EK
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : EMIRATES AIRLINES(EK)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 :
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : ฮ่องกง -ซิตี้ทัวร์(วิคตอเรียพีค/พัลส์เบย์/นมัสการเจ้าแม่กวนอิม–วัดแชกงหมิว –ฟรี! พระใหญ่นองปิง ( กรณีที่กระเช้าเปิดให้บริการ )
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : ฮ่องกง – ช้อปปิ้ง - ดิสนีย์แลนด์ (ซื้อเพิ่มอีกท่านละ 2,500 บาท ) - กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - นองปิง - มาเก๊า 4 วัน (HX)

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - นองปิง - มาเก๊า 4 วัน (HX) 4 วัน 3 คืน บิน HX
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 4 วัน 3 คืน สายการบิน : HONG KONG AIRLINES(HX)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง - กระเช้านองปิง 360 องศา –ช้อปปิ้งซิตี้เกท
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน พลุ
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : วิคตอเรียพอยท์ – รีพลัสเบย์– ช้อปปิ้งถนนนาธาน - มาเก๊า – เดอะ เวเนเชี่ยน
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 4 : มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทอง-วัดอาม่า-โบสถ์เซนต์ปอล-เซนาโด้สแควร์- ฮ่องกง


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น  3 วัน

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง

รหัส ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง-เซินเจิ้น 3 วัน 3 วัน 2 คืน บิน EK
ประเทศ : ฮ่องกง ระยะเวลา ทัวร์ฮ่องกง : 3 วัน 2 คืน สายการบิน : EMIRATES AIRLINES(EK)

สอบถามราคา ทัวร์ฮ่องกง โทร : 02-6902467


รายละเอียด ทัวร์ฮ่องกง :

ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เซินเจิ้น
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 2 : เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – SPLENDID OF CHINA NIGHT SHOW
ทัวร์ฮ่องกง วันที่ 3 : เซินเจิ้น – ฮ่องกง – รีพัลเบย์ – วิคตอเรียพอยท์ – อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน-กรุงเทพฯ


กำหนดการเดินทาง ทัวร์ฮ่องกง

อ่านรายละเอียด ทัวร์ฮ่องกงโปรแกรมนี้ คลิกที่นี่บริษัททัวร์ ไลฟ์ โวยาจ ทราเวล รับจัดทัวร์ ทัวร์กรุ๊ปเหมา ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ บริการยื่นวีซ่า รับจองตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง รับจองโรงแรม

 

ทัวร์จีน | ทัวร์ฮาร์บิน | ทัวร์เซี่ยงไฮ้ | ทัวร์มองโกเลีย | ทัวร์เฉินตู | ทัวร์จางเจี่ยเจี้ย | ทัวร์กุ้ยหลิน | ทัวร์คุนหมิง | ทัวร์หางโจว | ทัวร์กวางเจา | ทัวร์ซีอาน | ทัวร์เส้นทางสายไหม | ทัวร์ปักกิ่ง | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์เวียดนาม | ทัวร์สิงคโปร์ | ทัวร์พม่า | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์รัสเซีย | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์บาหลี | ทัวร์มาเลเซีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ภูฏาน | ทัวร์ออสเตรเลีย | ทัวร์ดูไบ | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ลาว | ทัวร์อียิปต์ | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ศรีลังกา | ทัวร์เขมรกัมพูชา | ทัวร์2ประเทศ | ทัวร์อิตาลี | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ | ทัวร์ทิเบต | ทัวร์สวิสเซอร์แลนด์ | ทัวร์ฝรั่งเศส | ทัวร์เนปาล | ทัวร์นิวซีแลนด์ | ทัวร์สกี | ทัวร์ไทเป | ทัวร์สแกนดิเนเวีย | ทัวร์เดนมาร์ก | ทัวร์นอร์เวย์ | ทัวร์สวีเดน | ทัวร์โครเอเชีย | ทัวร์อเมริกา | ทัวร์โปแลนด์ | ทัวร์สวิส | ทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส | ทัวร์ฮาร์บิน2557 | ทัวร์สิงค์โปร์-มาเลเซีย | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์อังกฤษ | ทัวร์จูไห่ | ทัวร์ซัวเถา | ทัวร์วันหยุด2559 | ทัวร์ปีใหม่2559 | ทัวร์บรูไน | ทัวร์ฮาร์บิน2559 | ทัวร์สกี2559Copyright © Lifevoyagetour.,Co.Ltd. All Rights Reserved T.A.T. Licence No. T.A.T. Licence No.11/07007
39 ซอยนวมินทร์ 77 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-7349776, 02-6902467 มือถือ 086-3442762, 091-8749644 E-mail : contact@lifevoyagetour.com
โทรศัพท์ : 02-6902467 โทรสาร : 02-6910286 E-mail : contact@lifevoyagetour.com